DUK

Daryk tu aprūpinti pavyzdys? Laisvas arba apmokestinti?

2019-12-31

K: Ar pateikiate pavyzdį? Nemokamas ar nemokamas?


A: Kai kurie nemokamai, kiti nemokamai.